hero

"EURONORDIC RICHT DE WERKVLOER 'CORONAPROOF' IN"

 

De gebruikelijke dienstverlening vindt vanwege de maatregelen op een net wat andere manier plaats. Heldere afspraken bieden daarbij uitkomst. Groeneveld: “Onze mensen bezoeken weleens schepen voor zaken die aan boord moeten worden gebracht, of van boord moeten. Daarbij proberen we de contactmomenten tot een minimum te beperken. Eerst was het eigenlijk zo dat we vanwege besmettingsgevaar liever geen contact hadden met de scheepsbemanning, maar inmiddels is het omgedraaid en ontvangen de schepen liever bijna geen mensen meer van de wal. Als we iets leveren, dan zetten we het nu bijvoorbeeld onderaan de gangway neer. Verder zijn er prima spelregels opgezet en die functioneren goed. De bereidwilligheid om er samen uit te komen is groot.”


Met de zomer voor de deur heeft het kabinet versoepeling van de maatregelen aangekondigd, wat ook zichtbare gevolgen heeft voor de werkvloer. Euronordic bereidt zich daarop voor: “We gaan onze kantoorcapaciteit uitbouwen en inrichten met looproutes en plexiglas. Daarbij gaan we terug naar 50-60% kantoorbezetting en werken we volgens de richtlijnen van het RIVM. Het is ook wel nodig, je merkt dat er behoefte is om onder de mensen te zijn”, zegt Groeneveld. Daarnaast is het goed, dat na de uitbraak al snel is gereageerd, wat Groeneveld betreft: “Het Havenbedrijf riep gelijk het Coronahavenoverleg in het leven, waar we aan deelnemen. Daar konden bedrijven mogelijke knelpunten aanwijzen en ik denk dat we die zo goed kunnen hebben oplossen. Aan dat overleg en de informatievoorziening vanuit Deltalinqs hebben we in de eerste weken veel gehad.”

Tip van de week?
"Doe wat met de ervaring die je nu opdoet! De wereld is wat anders geworden, maak daar nuttig gebruik van in de toekomst."

Kees-Groeneveld

Contact

KEES GROENEVELD

Telephone: +31 180 441111
Email: [email protected]

© 2024 Eurnordic b.v. | Conditions | Disclaimer | Cookie Policy | Privacy Statement